HTML, CSS, PHP, MySQL

Wpisy z kategorii Kodowanie

Polskie znaki

18Z tworzeniem stron internetowych wiąże się bardzo wiele rozmaitych aspektów, które koniecznie przy tej okazji trzeba wziąć pod uwagę. Pojawiają się też tutaj rozmaite problemy i je także trzeba mieć na uwadze – są mniej lub bardziej poważne. W zależności od tego, jakie doświadczenie posiada webmaster problemy te rozwiązywane są w szybszym lub wolniejszym tempie. Każdy zresztą ma na nie wypracowane swoje własne sposoby. Jednym z najczęściej pojawiających się przy tworzeniu stron www problemów jest ten dotyczący kwestii związanych z wyświetlaniem się polskich znaków. Bardzo często bywa bowiem tak, że na etapie projektu i wstępnych prac wszystko wygląda jak najbardziej w porządku, ale kiedy sprawdza się stronę, jak działa pod różnymi przeglądarkami, okazuje się, że wcale nie jest w porządku, ponieważ przeglądarka nie wyświetla polskich znaków w taki sposób, w jaki powinna. W miejsce takich liter jak chociażby ć, ą, ż i tym podobne pojawiają się natomiast zupełnie inne znaczki, które najczęściej niczego wspólnego z czytelnym dla nas alfabetem nie mają i sprawiają, że strona internetowa staje się kompletnie nieczytelna. Oczywiście, na tego rodzaju błędy w żadnym wypadku nie można sobie pozwolić. Istnieją rzecz jasna sposoby pozwalające na uporanie się z tego rodzaju problematyką. Naturalnie, każdy szanujący się webmaster zna takie sposoby. Mówiąc ogólnie najprościej, są dwa podstawowe sposoby na poradzenie sobie z taką sytuacją. Po pierwsze – w dokumencie HTML powinna zostać zadeklarowana stosowna strona kodowa. Po drugie – polskie znaki powinny zostać zakodowane w odpowiedni sposób. Jeżeli chodzi o ten pierwszy aspekt, to strona kodowa – a mówiąc ściślej – jej deklaracja – jest umiejscawiana zawsze w ramach odpowiednich znaczników. Jeśli zaś chodzi o kodowanie polskich znaków, to istnieje w tym właśnie zakresie kilka możliwości. Najprostszą spośród nich jest skorzystanie z jakiegoś edytora HTML. Oczywiście, musi być to taki edytor, który w wymaganą tutaj funkcję jest wyposażony. Ze znalezieniem takiego właśnie edytora nie powinno być najmniejszych nawet problemów – w Internecie funkcjonuje bowiem mnóstwo stron oraz for poświęconych tej właśnie tematyce i można tam znaleźć odnośniki do innych z kolei stron, gdzie takowe programy się znajdują. Kolejnym bardzo skutecznym sposobem na rozwiązanie opisywanego powyżej problemu jest skorzystanie z pomocy programu konwertującego. Tego typu programy to specjalne aplikacje, które są o tyle wygodne, że strona internetowa – a uściślając, jej aspekt tekstowy – może zostać stworzona w jakimkolwiek edytorze tekstowym. Do tego celu może zostać nawet wykorzystany najzwyklejszy Notatnik. Kiedy praca w tymże edytorze zostanie zakończona, wówczas polskie znaki koduje się w nim poprzez zastosowanie właśnie specjalnego programu służącego do kodowania polskich znaków. Ze znalezieniem tych programów też nie powinno być kłopotów – wystarczy poszukać ich w Internecie. Jest jeszcze inne wyjście z powyżej sytuacji. Chodzi mianowicie o to, że można skorzystać z jakiegokolwiek edytora tekstowego, ale pod warunkiem, że została w nim zastosowana specjalna czcionka. Takie czcionki określane są mianem ekranowych. Są one specjalnie projektowane z myślą o takich właśnie celach, jak te opisywane tutaj wcześniej. Przy tej okazji pamiętać również należy o tym, aby obsługę klawiatury zdefiniować w stosowny sposób. Który sposób zostanie wybrany – to już jest uzależnione od webmastera. Możliwości jest w każdym bądź razie sporo, więc jest w czym wybierać.

Tagi: , , , , ,

20Trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy ktoś pragnący zajmować się tworzeniem stron www nie zna języków programowania. Jest to jedno z podstawowych narzędzi, które w tym właśnie celu są wykorzystywane. Oczywiście, trudno jest znać się na wszystkich językach programowania – tym bardziej przecież, że w dzisiejszych czasach jest ich naprawdę mnóstwo, nie mniej jednak znajomość pewnych podstaw w tym zakresie jest absolutnie wymagana. Wspominane tu języki można przecież umownie podzielić na mniej i bardziej znane. Generalnie rzecz biorąc, umiejętność posługiwania się kilkoma powinna być w przypadku webmasterów absolutnym standardem. Jakie kto sobie języki upodobał, to też jest zdeterminowane kilkoma czynnikami. Można w tym miejscu wspomnieć chociażby o indywidualnych preferencjach webmasterów w tym zakresie oraz o operacyjnym środowisku, w którym pracują – zazwyczaj kojarzy się to w ten sposób, że wszyscy pracują pod Windowsem, ale w praktyce wcale nie jest to prawdą. Poza tym względem rozmaitych języków programowania są różne oczekiwania – w tym sensie, że chce się poprzez ich zastosowanie osiągnąć odmienne cele, przeznacza się je do pewnych konkretnych zadań. Nie istnieje tymczasem coś takiego jak język uniwersalny, który posiadałby wszystkie pożądane właściwości i stanowił narzędzie do realizowania wszelakich zamierzonych działań. Rzecz jasna próby stworzenia takiego właśnie języka są podejmowane już od bardzo wielu lat, nie mniej jednak do tej pory niczego nie udało się w tym zakresie wskórać i jest raczej bardzo mało prawdopodobne, ażeby tego rodzaju działania odniosły zamierzony rezultat. Stanowczo za dużo jest jednak pewnych aspektów, które przy tej okazji muszą koniecznie zostać wzięte pod uwagę. Jeżeli chodzi o sam sposób projektowania języków programowania, to mnóstwo spośród nich zostało stworzonych całkowicie od początku. To jednak nie zmienia faktu, że aktualnie panuje pod tym względem taka tendencja, która polega na tym, że tworzy się nowe języki bazujące na tych już istniejących – stanowią one zatem pewną ich modyfikację. Mówiąc o językach programowania, koniecznie wypada przy tej okazji wspomnieć o elementach, z których się one składają. Wyszczególnić można ich ogólnie całkiem sporo, aczkolwiek tymi najważniejszymi są bez wątpienia składnia, semantyka, rodzaje danych oraz standardowe biblioteki. Dla przykładu te ostatnie elementy – czyli biblioteki standardowe – są bardzo ważne z tego powodu, że od ich zasobności w głównej mierze jest uzależnione to, w jak dużym stopniu funkcjonalny będzie dany program. Dla użytkowników biblioteka taka stanowi po prostu jedną z części danego języka, nie mniej jednak webmasterzy, informatycy etc. patrzą na to pod zupełnie innym kątem – dla nich nie jest to bowiem żadna składowa część, ale coś całkowicie odrębnego. W bibliotekach zdefiniowane są funkcje, dzięki którym jest możliwe wykonywanie wszelakich operacji. Obecnie języki programowania są kwalifikowane wedle rozmaitych kryteriów – różne czynniki bierze się przy tej okazji pod uwagę. Dzielić je zatem można między innymi wedle ich przeznaczenia, sposobu wykonywania oraz również kontrolowania typów, poziom języków czy też ich generację. Oczywiście, tego rodzaju czynników wymienić można zdecydowanie więcej. Języki programowania są obecnie rozpowszechniane albo na zasadzie wolnego oprogramowania – wówczas nie trzeba za nie płacić, albo na zasadzie produktów komercyjnych, co wiąże się zwykle z możliwością testowania ich przez jakiś krótki czas, a potem kupieniem licencji.

Tagi: , , , , ,

Technologia AJAX

29Jedną z technologii internetowych aplikacji różnego rodzaju – a wiec i stron www – jest AJAX. AJAX to skrót od anglojęzycznego wyrażenia Asynchronous JavaScript and XML. Na język polski można je przetłumaczyć jako asynchroniczny JavaScript i XML. Zaletą tej technologii jest między innymi to, że zachodząca pomiędzy serwerem a użytkownikiem interakcja może się odbywać bez konieczności przeładowywania przy tej właśnie okazji całego dokumentu. Dzięki temu interakcja ta charakteryzuje się zdecydowanie większa dynamiką aniżeli ma to miejsce w tradycyjnych modelach, w których jeżeli zachodzi konieczność żądania jakichkolwiek nowych danych, to trzeba przesyłać od razu cała stronę HTML. Opisywana tutaj technologia jest złożona z paru elementów. Spośród tych najbardziej wymaganych wymienić można takie jak dla przykładu HTML, XML, JavaScript oraz XMLHttpRequest. Teoretycznie pożądana jest obecność tych wszystkich elementów, nie mniej jednak w praktyce wygląda to w nieco inny sposób. Chodzi mianowicie o to, że wykorzystuje się jeszcze takie skrypty, które działają po stornie serwerów, a przy okazji współpracują również z bazami danych. Generalnie rzecz biorąc, można jednakże bez tych skryptów z powodzeniem się obejść. Oczywiście, w tym momencie warunek jest taki, że wszelakie dane, które są potrzebne, muszą zostać uprzednio wygenerowane. Dotyczy to dla przykładu zawartości stron składających się na niezbyt skomplikowane i rozbudowane serwisy. W technologii AJAX zastosowanie znajdują między innymi biblioteki, spośród których wymienić można kilka tych najbardziej popularnych, a mianowicie AJAX.OOP, script.aculo.us, Dojo Toolkit, jQuery, Prototype JavaScript Framework i wiele innych. Technologia AJAX – pomimo swoich rozlicznych zalet oraz dobrych stron – nie jest także pozbawiona (jak wszystko zresztą) wad. Posiada niestety wiele ograniczeń. Otóż jedną z ważniejszych wad tych wszystkich rozwiązań, które bazują na opisywanej tutaj technologii jest to, że w tym przypadku nie działa tradycyjny model przeglądania internetowych stron – nie ma zatem swobodnego poruszania się zarówno w przód, jak i w tył. Chodzi w tym miejscu o taką na przykład sytuacje, że jeżeli ktoś kliknie w jakiś odnośnik zamieszczony na stronie, to nie będzie mógł do niej wrócić poprzez kliknięcie przycisku „wstecz”, ponieważ nie będzie on aktywny. Trudno jest to zaliczyć do udogodnień w zakresie korzystania ze stron internetowych, o czym z cała pewnością każdy użytkownik miał okazję niejednokrotnie się we własnym zakresie przekonać. Kolejne utrudnienie związane z technologią AJAX jest takie, że indeksowanie przez wyszukiwarki w bezpośredni sposób trak wykonanych stron może być w dość znacznym stopniu utrudnione. Bardzo dobrym wyjściem z tej sytuacji jest odpowiednie zatroszczenie się o to, aby albo powstała mapa witryny, albo tez zostały dostarczone takie linki, dzięki którym wyświetla się od razu cała zawartość danej strony internetowej. Ponadto pojawiać się również może problem w zakresie automatycznego pobierania stron. Dzieje się tak dlatego, gdyż programy, o jakich tutaj mowa raczej nie interpretują skryptowych języków. Takie pobieranie stron nie zawsze jest jednakże korzystne, jeżeli spojrzeć na tę sytuację okiem właścicieli serwisów. Jeżeli treść strony stworzonej w technologii AJAX została udostępniona za pośrednictwem języków skryptowych, to część użytkowników może mieć problemy z dostępem do tej strony – będzie on bowiem wówczas w mniejszym lub większym stopniu ograniczony.

Tagi: , , , , ,

Arkusze CSS

12Tworzenie stron www wymaga w dzisiejszych czasach naprawdę sporych umiejętności w zakresie korzystania z rozmaitych narzędzi służących do takiej właśnie pracy. Oczywiście, trzeba w pierwszej kolejności te narzędzia znać – a obecnie naprawdę jest w czym wybierać. Dobrze jest zatem, jeżeli webmaster potrafi się w tym zakresie wykazać sporą wszechstronnością. Wspominane tutaj narzędzia podzielić można na bardzo wiele kategorii. Znajdują się wśród nich miedzy innymi języki, dzięki którym opisywać mnożna formę wyświetlania strony internetowej. mowa w tym momencie dokładnie o kaskadowych arkuszach stylów, które o wiele lepiej znane są pod skrótem CSS. Skrót CSS pochodzi od anglojęzycznego wyrażenia Cascading Style Sheets. Język ten opracowany został przed czternastoma laty przez organizację o nazwie World Wide Web Consortium. W praktyce arkusz stylów CSS nie jest niczym innym, jak listą reguł – czyli, mówiąc innymi słowy, dyrektyw. One to właśnie ustalają, w jaki dokładnie sposób dana przeglądarka internetowa ma wyświetlać zawartość poszczególnych elementów. Dzięki temu możliwe jest dokonanie opisów w zakresie wszystkich pojęć, które ponoszą odpowiedzialność za to, w jaki sposób są prezentowane na stronie internetowej poszczególne jej elementy takie jak dla przykładu czcionki, odstępy pomiędzy wierszami, marginesy i tym podobne. Z arkuszy stylów CSS warto jest korzystać z tego chociażby względu, że wówczas o wiele łatwiej przebiega pozycjonowanie takiej strony, co też jest szalenie istotną kwestią – w dzisiejszych czasach bez pozycjonowania właśnie strona internetowa w sieci nie zaistnieje. CSS powstał przede wszystkim dlatego, ażeby odseparować formę prezentacji danego dokumentu od jego struktury. Dzięki takiej właśnie separacji można mówić o zdecydowanie większej dostępności witryny. Dokument staje się tym samym również mniej zawiły i skomplikowany. Poza tym jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w zakresie struktury tego dokumentu, to jest to też znacznie łatwiejsze. CSS sprawia również, że renderowanie strony przebiega sprawniej – dzięki temu o wiele łatwiej jest ją dostosować do obsługiwanego medium, którym może być między innymi laptop czy czytnik ekranowy. Zazwyczaj arkusze CSS są wspólne dla jednocześnie paru dokumentów, co w praktyce przekłada się na to, że zmieniać można wygląd strony bez konieczności ingerowania w jej kod, co jest bardzo dużym ułatwieniem. Początkowo struktury dokumentów były opisywane tylko i wyłącznie za pomocą języka HTML. Nie mniej jednak w pewnym momencie zaczęło się to okazywać niewystarczające, ponieważ do języka HTML zaczęto dodawać coraz to nowe, niestandardowe znaczniki, za pomocą których można było dla przykładu dodawać grafikę, kontrolować kolorystykę i tym podobne. Sytuacja osiągnęła w końcu taki stan, że we znaczniki działały tylko pod wybranymi przeglądarkami, a pod innymi nie, co w logiczny sposób przekładało się na to, jak wyświetlana jest dana strona – i trudno było mówić w tym kontekście o jakiejkolwiek dobrej jakości. Tymczasem opracowanie kaskadowych arkuszy stylów pozwoliło zmienić tę sytuację o sto osiemdziesiąt stopni i okazało się w zakresie tworzenia stron www prawdziwym przełomem. Dzisiaj korzystanie z tych właśnie arkuszy CSS stało się już standardem, narzędzie te jest chętnie wykorzystywane przez webmasterów, albowiem posiada naprawdę mnóstwo zalet i wiele rzeczy ułatwia. Pomiędzy stylami pochodzącymi z rozmaitych źródeł wcale nie muszą więc zachodzić jakiekolwiek konflikty.

Tagi: , , , , ,


 

O nas

Praca nad stworzeniem strony www nie jest też wcale tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Trzeba koniecznie pamiętać o tym, jak wielka konkurencja panuje dzisiaj na tym rynku. Przed przystąpieniem w ogóle do prac nad witryną trzeba sobie odpowiedzieć na kilka dosyć istotnych pytań, spośród których te najbardziej podstawowe brzmi w następujący sposób – czemu ma służyć stworzenie takiej a takiej strony. Każdy chyba bowiem doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że stron w sieci jest dzisiaj całe mnóstwo i wcale nie jest tak łatwo zaistnieć. Jeśli tworzy się stronę internetową, to robi się to w jakimś konkretnym celu – mówiąc najogólniej, to w praktyce wygląda to w taki sposób, że albo chce się na tym zarobić, albo przekazać interesujące treści. Nie da się dokładnie oszacować ilości stron znajdujących się w Internecie. Aktualnie liczy się nie tylko przygotowanie strony oraz dopilnowanie, że będzie bez problemu działała pod różnymi przeglądarkami. Nawet najlepiej zrobiona strona będzie w gruncie rzeczy nie za wiele warta, jeśli nie będzie w sieci widoczna. To także szalenie istotna kwestia, która na chwilę obecną przedstawia się w o wiele bardziej skomplikowany sposób aniżeli miało to miejsce chociażby pod koniec lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia. Wynika to właśnie z tego, że stron jest dziś w sieci miliony i wciąż pojawiają się nowe. Przy tak ogromnej konkurencji zaistnieć wcale nie jest łatwo, a pomocne w tym zakresie okazują się rozmaite techniki pozycjonowania. W zasadzie bez pozycjonowania żadna strona dzisiaj w Internecie nie istnieje, o czym w szczególności wiedzą te osoby, które w ten właśnie sposób prowadzą działalność o charakterze czysto zarobkowym. W zasadzie nie tak dawno temu, bo jeszcze parę lat temu zaledwie pozycjonowanie było o wiele łatwiejsze niż teraz, co także wynikało z nieporównywalnie mniejszej ilości stron dostępnych w Internecie.