HTML, CSS, PHP, MySQL

Wpisy z kategorii Bazy danych

Bazy danych

8Z tworzeniem stron www związanych jest bardzo wiele rozmaitych pojęć. Zawsze przy tej okazji potrzebne jest coś takiego jak baza danych. Jej struktura musi być zdefiniowana, dzięki czemu dane znajdujące się na stronie są nie tylko bardzo spójne, ale również w odpowiedni sposób zabezpieczone. Baza danych jest – mówiąc innymi słowy – zbiorem danych. Zbiór ten jednak musi być koniecznie zdefiniowany w bardzo ścisły sposób w strukturach, które odpowiadają takiemu, a nie innemu modelowi danych. Zarówno do gromadzenia, jak i przetwarzania wspominanych tutaj dany potrzebny jest stosowny program komputerowy. W praktyce nie jest to najczęściej jeden tylko program, ale cały ich pakiet, natomiast określa się go mianem systemu zarządzania bazą danych. Bazy danych wiążą się przede wszystkim z plikami tekstowymi oraz liczbowymi i nimi to głównie operują, nie mniej jednak w dzisiejszych czasach potrzeby w tym zakresie są zdecydowanie szersze. W związku z tym w bazach mogą być także gromadzone dane binarne, takie jak dla przykładu pliki muzyczne czy też graficzne. Pojęcie takie jak baza danych pojawiło się po raz pierwszy w pierwszych latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Jednakże do powszechnego użycia określenie te trafiło nieco później, albowiem a latach siedemdziesiątych. W miarę upływu czasu pojawiało się zainteresowanie różnego rodzaju bazami danych. Na dzień dzisiejszy zdecydowanie największy nacisk kładzie się na bazy danych XML. Podstawowym celem, jaki mają one do spełnienia jest zlikwidowanie podziałów na dane oraz dokumenty, który to tradycyjnie obowiązuje od wielu już lat. Chodzi generalnie rzecz biorąc o to, aby wszelakie zasoby przechowywane były w jednym tylko miejscu. Nie ma w tym momencie żadnego również znaczenia to, w jak wysokim stopniu są one strukturalizowane. Na każdą bazę danych – bez względu na jej rodzaj – składa się wiele rozmaitych elementów. Najbardziej istotnym spośród wszystkich tych elementów jest rekord. Ten z kolei dzieli się na pola. W tych polach natomiast przechowywane są informacje dotyczące kolejnych kategorii. Dzięki komputerowym bazom danym można w bardzo szybki i prosty sposób sortować rekordy, biorąc pod uwagę poszczególne kategorie. Generalnie rzecz biorąc, wyszczególnić można bardzo wiele rodzajów w zakresie baz danych. Najczęściej brana tutaj pod uwagę przesłanką jest struktura organizacji danych. Biorąc to właśnie kryterium pod uwagę, bazy dane mogą zostać podzielone na proste oraz złożone. Jeżeli chodzi o bazy proste, to wśród nich wyróżnić można bazy hierarchiczne oraz kartotekowe. W przypadku baz złożonych natomiast mówi się o takich jak relacyjne, temporalne, obiektowe, strumieniowe oraz relacyjno-obiektowe. Każda z nich posiada odmienne przeznaczenie. Podobnie jak w przypadku wielu innych narzędzi potrzebnych do tworzenia stron internetowych, tak i tutaj nie można mówić o jakiejś uniwersalności – w tym sensie, że nie istnieje żadna uniwersalna baza danych. Jej stworzenie nie jest możliwe z tego chociażby względu, że każda jedna strona www rządzi się swoimi prawami i rozmaite są w tym właśnie obszarze zapotrzebowania. Trudno więc mówić tu o jakimś ujednoliceniu. Bazy danych mogą być mniej lub bardziej rozbudowane. Im bardziej funkcjonalna i rozbudowana ma być strona internetowa, tym zasobniejsza musi być również baza danych – to zupełnie oczywiste. Obecnie administrowanie bazami danych należy do zakresu obowiązków webmasterów – w firmach zajmują się tym właśnie aspektem stron www oddzielne osoby i ich obowiązki ograniczone są tylko do tego.

Tagi: , , , , ,

Bazy danych XML

9Rodzajów baz danych wymienić można wiele. W gronie tym znajdują się między innymi bazy danych XML. Pod tym pojęciem rozumieć należy system trwałych struktur danych posiadający programowy charakter. jak sama nazwa już sugeruje, dane są tutaj zapisywane w formacie XML. Dane te następnie można wysyłać, pobierać i tym podobne w dowolnych, wymaganych w danej sytuacji formatach. Wyszczególnić można obecnie dwie najbardziej istotne klasy baz danych XML. Po pierwsze – są to takie bazy, dzięki którym możliwe jest przechowywanie danych zapisanych we wspominanym już formacie XML. Są to tradycyjne bazy danych, w zakresie których wymienić można parę ich odmian, jak między innymi bazy relacyjne. Konwersja danych na opisywany powyżej format jest wykonywana nie przez jakieś dodatkowe oprogramowanie, ale przez bazę danych. Drugą klasę stanowią natywne bazy – dokumenty zapisane w formacie XML są przez nie wykorzystywane w charakterze podstawowych jednostek przechowujących. Ogólnie rzecz biorąc, format XML znajduje we współczesnych bazach danych bardzo powszechne zastosowanie. Przyczyn takiego właśnie, a nie innego stanu rzeczy wymienić można kilka. Wynika to jednak przede wszystkim z faktu, że technologie XML są aktualnie coraz bardziej popularne. W bardzo wielu przypadkach opisywane tutaj bazy danych są wyposażone w logiczny model służący do grupowania poszczególnych dokumentów – w tym kontekście dokumenty te określane są mianem kolekcji. W przypadku każdej spośród baz danych istniej możliwość w zakresie zarządzania w tym samym czasie paroma kolekcjami. Większość baz obsługuje również język XPath – jest to taki język, dzięki któremu można adresować pewne części dokumentów zapisanych w formacie XML. Jest to bardzo przydatne, ponieważ XPath to bardzo dobry, a przy okazji także prosty i nieskomplikowany, system wybierający. Dzięki niemu użytkownik może wyszczególnić te węzły dokumentów XML, które z jego punktu widzenia są najbardziej interesujące. Oczywiście, węzły te muszą spełniać przy okazji określone wymagania. Jeżeli natomiast chodzi o sposoby przetwarzania dokumentów, to w przypadku większości baz danych wykorzystywany jest do tego celu język przekształceń XSLT. Język ten jest używany również w odniesieniu do efektów zapytań. Z kolei jeżeli chodzi o obsługiwanie zapytań, to w przypadku nie każdej bazy danych można współpracować z językiem XQuery. Jest to typowy język zapytań, nie mniej jednak odznacza się również cechami charakterystycznymi dla języków programowania. Dzięki niemu przeszukiwać można dokumenty XML. W zakresie interfejsów programowania aplikacji spora część baz danych posiada opcje pomagające w obsługiwaniu API. API to skrót od anglojęzycznego wyrażenia Application Programming Interface. Mówiąc innymi słowy, jest to taki sposób, w jaki następuje komunikacja pomiędzy daną aplikacją a systemem operacyjnym, a także wieloma innymi aplikacjami. Bazy danych XML są udostępniane na zasadzie albo wolnego oprogramowania, albo jako produkty komercyjne, za które niestety trzeba płacić. Spośród tych komercyjnych właśnie baz danych wymienić można takie jak między innymi Software AG’s Tamino, Gemfire Enterprise oraz DOMSafeXML. Z kolei jeżeli chodzi o bazy danych XML udostępniane na zasadzie wolnego oprogramowania, to znajdują się w tym gronie takie bazy jak dla przykładu myXMLDB, OZONE, Apache Xindice, MonetDB/XQuery i wiele innych. Osoby zajmujące się tworzeniem stron www mają w każdym bądź razie w czym wybierać, jeżeli chodzi o opisywane powyżej bazy danych.

Tagi: , , , , , ,


 

O nas

Praca nad stworzeniem strony www nie jest też wcale tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Trzeba koniecznie pamiętać o tym, jak wielka konkurencja panuje dzisiaj na tym rynku. Przed przystąpieniem w ogóle do prac nad witryną trzeba sobie odpowiedzieć na kilka dosyć istotnych pytań, spośród których te najbardziej podstawowe brzmi w następujący sposób – czemu ma służyć stworzenie takiej a takiej strony. Każdy chyba bowiem doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że stron w sieci jest dzisiaj całe mnóstwo i wcale nie jest tak łatwo zaistnieć. Jeśli tworzy się stronę internetową, to robi się to w jakimś konkretnym celu – mówiąc najogólniej, to w praktyce wygląda to w taki sposób, że albo chce się na tym zarobić, albo przekazać interesujące treści. Nie da się dokładnie oszacować ilości stron znajdujących się w Internecie. Aktualnie liczy się nie tylko przygotowanie strony oraz dopilnowanie, że będzie bez problemu działała pod różnymi przeglądarkami. Nawet najlepiej zrobiona strona będzie w gruncie rzeczy nie za wiele warta, jeśli nie będzie w sieci widoczna. To także szalenie istotna kwestia, która na chwilę obecną przedstawia się w o wiele bardziej skomplikowany sposób aniżeli miało to miejsce chociażby pod koniec lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia. Wynika to właśnie z tego, że stron jest dziś w sieci miliony i wciąż pojawiają się nowe. Przy tak ogromnej konkurencji zaistnieć wcale nie jest łatwo, a pomocne w tym zakresie okazują się rozmaite techniki pozycjonowania. W zasadzie bez pozycjonowania żadna strona dzisiaj w Internecie nie istnieje, o czym w szczególności wiedzą te osoby, które w ten właśnie sposób prowadzą działalność o charakterze czysto zarobkowym. W zasadzie nie tak dawno temu, bo jeszcze parę lat temu zaledwie pozycjonowanie było o wiele łatwiejsze niż teraz, co także wynikało z nieporównywalnie mniejszej ilości stron dostępnych w Internecie.