HTML, CSS, PHP, MySQL

20Trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy ktoś pragnący zajmować się tworzeniem stron www nie zna języków programowania. Jest to jedno z podstawowych narzędzi, które w tym właśnie celu są wykorzystywane. Oczywiście, trudno jest znać się na wszystkich językach programowania – tym bardziej przecież, że w dzisiejszych czasach jest ich naprawdę mnóstwo, nie mniej jednak znajomość pewnych podstaw w tym zakresie jest absolutnie wymagana. Wspominane tu języki można przecież umownie podzielić na mniej i bardziej znane. Generalnie rzecz biorąc, umiejętność posługiwania się kilkoma powinna być w przypadku webmasterów absolutnym standardem. Jakie kto sobie języki upodobał, to też jest zdeterminowane kilkoma czynnikami. Można w tym miejscu wspomnieć chociażby o indywidualnych preferencjach webmasterów w tym zakresie oraz o operacyjnym środowisku, w którym pracują – zazwyczaj kojarzy się to w ten sposób, że wszyscy pracują pod Windowsem, ale w praktyce wcale nie jest to prawdą. Poza tym względem rozmaitych języków programowania są różne oczekiwania – w tym sensie, że chce się poprzez ich zastosowanie osiągnąć odmienne cele, przeznacza się je do pewnych konkretnych zadań. Nie istnieje tymczasem coś takiego jak język uniwersalny, który posiadałby wszystkie pożądane właściwości i stanowił narzędzie do realizowania wszelakich zamierzonych działań. Rzecz jasna próby stworzenia takiego właśnie języka są podejmowane już od bardzo wielu lat, nie mniej jednak do tej pory niczego nie udało się w tym zakresie wskórać i jest raczej bardzo mało prawdopodobne, ażeby tego rodzaju działania odniosły zamierzony rezultat. Stanowczo za dużo jest jednak pewnych aspektów, które przy tej okazji muszą koniecznie zostać wzięte pod uwagę. Jeżeli chodzi o sam sposób projektowania języków programowania, to mnóstwo spośród nich zostało stworzonych całkowicie od początku. To jednak nie zmienia faktu, że aktualnie panuje pod tym względem taka tendencja, która polega na tym, że tworzy się nowe języki bazujące na tych już istniejących – stanowią one zatem pewną ich modyfikację. Mówiąc o językach programowania, koniecznie wypada przy tej okazji wspomnieć o elementach, z których się one składają. Wyszczególnić można ich ogólnie całkiem sporo, aczkolwiek tymi najważniejszymi są bez wątpienia składnia, semantyka, rodzaje danych oraz standardowe biblioteki. Dla przykładu te ostatnie elementy – czyli biblioteki standardowe – są bardzo ważne z tego powodu, że od ich zasobności w głównej mierze jest uzależnione to, w jak dużym stopniu funkcjonalny będzie dany program. Dla użytkowników biblioteka taka stanowi po prostu jedną z części danego języka, nie mniej jednak webmasterzy, informatycy etc. patrzą na to pod zupełnie innym kątem – dla nich nie jest to bowiem żadna składowa część, ale coś całkowicie odrębnego. W bibliotekach zdefiniowane są funkcje, dzięki którym jest możliwe wykonywanie wszelakich operacji. Obecnie języki programowania są kwalifikowane wedle rozmaitych kryteriów – różne czynniki bierze się przy tej okazji pod uwagę. Dzielić je zatem można między innymi wedle ich przeznaczenia, sposobu wykonywania oraz również kontrolowania typów, poziom języków czy też ich generację. Oczywiście, tego rodzaju czynników wymienić można zdecydowanie więcej. Języki programowania są obecnie rozpowszechniane albo na zasadzie wolnego oprogramowania – wówczas nie trzeba za nie płacić, albo na zasadzie produktów komercyjnych, co wiąże się zwykle z możliwością testowania ich przez jakiś krótki czas, a potem kupieniem licencji.

Tagi: , , , , ,

19Język HTML ma w dzisiejszych czasach zdecydowanie najważniejszą pozycję, jeżeli chodzi o języki wykorzystywane do tworzenia stron www. Charakteryzowanie tego właśnie języka należy zacząć przede wszystkim od opisania podstawowych komponentów, które wchodzą w jego skład. Niewątpliwie najważniejszym spośród tych komponentów są znaczniki. Określane są one także mianem tagów. Odznaczają się one dwoma najbardziej charakterystycznymi cechami, którymi są zawartość oraz atrybuty. Każdy z tych dwóch wymienionych właśnie parametrów koniecznie musi spełniać pewne bardzo konkretne wymagania. Jest to niezbędne z tego powodu, że w przeciwnym wypadku dokument nie zostanie zwalidowany w taki sposób, w jaki powinien, jeśli chodzi o zgodność ze standardami obowiązującymi w tym zakresie. Każdy znacznik w praktyce zaczyna się zwykle znacznikiem otwierającym, a kończy – zamykającym. Wspominane wcześniej atrybuty zawsze znajdują się w znacznikach otwierających. Zawartość natomiast jest tym, co znajduje się pomiędzy znacznikami otwierającym a zamykającym. Dodać w tym miejscu trzeba, że istnieją takie elementy, w przypadku których nie jest konieczne stosowanie znaczników zamykających. Można w tym miejscu wspomnieć o takich elementach jak między innymi nowe akapity. Stosowane w języku HTML znaczniki podzielić można generalnie rzecz biorąc na trzy podstawowe rodzaje. Będą to zatem znaczniki strukturalne, prezentacyjne oraz hipertekstowe. Dzięki znacznikom strukturalnych możliwe jest opisanie tak zwanej logicznej struktury danego tekstu. Nie definiują jednak sposobu, w jaki wyświetlać się mają poszczególne elementy. Jeżeli chodzi zaś o znaczniki prezentacyjne, to one ten właśnie wygląd opisują. Z kolei znaczniki hipertekstowe zawierają odnośniki do innych dokumentów ewentualnie do odrębnych części wchodzących w skład tego samego dokumentu. Kolejnym bardzo ważnym – obok znaczników – komponentem wchodzącym w skład języka HTML są rodzaje danych. W obrębie języka HTML wyszczególnić ich można parę. Mogą być one wprowadzane na dwojaki sposób, a mianowicie albo do atrybutów, albo do wartości poszczególnych elementów. Spośród rodzajów danych wymienić można między innymi skrypty, jednostki miary długości, kodowanie znaków, deskryptory mediów, datę, czas i tym podobne. Poza tym śród komponentów języka HTML znajdują się również referencja znakowe oraz encje. Odkąd pojawiła się czwarta wersja języka HTML, to od tej pory encje są definiowane w liczbie przekraczającej dwieście pięćdziesiąt, natomiast jeżeli chodzi o symbole znakowe, to jest ich przeszło milion. Zarówno encje, jak symbole znakowe pozwalają na to, aby określone znaki można było zapisywać jako specjalne stałe. Istnieją również i takie znaki, które zapisać można w sposób dosłowny. Znaki specjalne zapisywać można w alternatywny sposób, co z kolei sprawia, że mogą zostać one interpretowane jako zupełnie zwykłe znaki. Nie muszą być one zatem tym samym traktowane w charakterze istotnych części wchodzących w skład składni językowej. Ze wspomnianymi wcześniej stałymi jest taki problem, że osoby zajmujące się tworzeniem stron www dość często zapominają o korzystaniu z nich. Z tego właśnie zapewne powodu internetowe przeglądarki wykazują pod tym kątem wysoki stopień tolerancyjności. W takich właśnie sytuacjach wprowadzone znaki są przez przeglądarki traktowane w charakterze kodu – nie mniej jednak odnosi się to tylko tych sytuacji, kiedy to dalszy ciąg kodu wyraźnie wskazuje na to, że znaki zostały wykorzystane jako części językowej składni.

Tagi: , , , , , ,

Język XHTML

28Przy okazji tworzenia stron internetowych zastosowanie znajdują rozmaite programy, języki i tym podobne narzędzia. Co dokładnie zostaje wykorzystywane – to już zależy od tego, jaka strona ma powstać. Wiadomo przecież, że jedne są mniej skomplikowane, inne natomiast bardziej. Do różnych rzeczy są one także przeznaczone. Do tworzenia stron odznaczających się tym, że ich przeznaczenie jest ogólne bardzo często zastosowanie znajduje język XHTML. XHTML to skrót od anglojęzycznego wyrażenia Extensible HyperText Markup Language, co na nasz rodzimy język przetłumaczyć można jako rozszerzalny język znaczników hipertekstowych. Specyfikacje tego języka są przygotowywane przez organizację o nazwie World Wide Web Consortium. W powszechnym przekonaniu dość często spotkać się można z opinią, iż XHTML powstał po to, aby zastąpić język HTML. Nie jest to tymczasem prawda, albowiem jest on przedstawicielem HTML. Czym zatem XHTML różni się od języka HTML? Podstawowa różnica to taka, że każdy jeden dokument, który został napisany w języku HTML jest zgodny z oficjalnymi specyfikacjami jeszcze innego języka, a mianowicie XML. Dzięki temu dokumenty te są o wiele łatwiejsze, jeżeli chodzi między innymi o możliwości w zakresie ich generowania. To z kolei poszerza zakres ich możliwości – dla przykładu można je wystawiać za pomocą jednej tylko metody. Tym samym ujawnia się również jedna ze zdecydowanie największych zalet opisywanego tutaj języka, mianowicie taka, że można go łączyć z innymi językami, które posiadają zgodność z XML. Jeżeli natomiast chodzi o obsługiwanie języka XHTML przez internetowe przeglądarki, to z tymi nowymi nie ma obecnie żadnych problemów w tym temacie. Tak popularne przeglądarki jak chociażby Opera czy Firefox w stu procentach obsługują język XHTML, zupełnie inaczej natomiast sprawa się przedstawia w przypadku przeglądarki Internet Explorer, która to wcale nie obsługuje wymienianego tutaj języka i co niewątpliwie jest jej bardzo dużą wadą. Webmasterzy nie mają zatem innego wyjścia, jak brać ten właśnie aspekt pod uwagę. W każdym bądź razie, jeżeli do tworzenia strony internetowej został wykorzystany język XHTML, to trzeba sięgnąć po tak zwaną metodę negocjowania zawartości – dzięki temu nie będzie problemów z wyświetlaniem danej strony zarówno pod tymi nowoczesnymi przeglądarkami, jak i nieco starszymi. Zasad rządzących korzystaniem z języka XTML wymienić można naprawdę mnóstwo. przede wszystkim jeśli strona tworzona w tym właśnie języku będzie zawierała jakiekolwiek błędy, nie ma co liczyć na to, że strona wyświetli się w prawidłowy sposób. Wszystkie strony tworzone w języku XHTML muszą posiadać ściśle określony typ zawartości. Kolejna sprawa to taka, że atrybuty nie mogą być tutaj minimalizowane. Jeżeli zaś chodzi o wartości tych atrybutów, to nie wolno zapominać o ujmowaniu ich zawsze w cudzysłów. Ponadto nazwy atrybutów zawsze trzeba pisać mała literą – to samo zresztą tyczy się nazw elementów. Poza tym elementy zagnieżdżać trzeba w odpowiedni sposób. Jeżeli są one puste, to także nie wolno zapominać o ich zamykaniu. W elemencie głównym zawsze musi się znaleźć stosowny atrybut, w którym jest określona przestrzeń nazw XHTML. Przy niepustych elementach znaczniki otwierający oraz zamykający zawsze muszą iść ze sobą w parze – zastosowanie jednego automatycznie oznaczać musi zastosowanie drugiego. Każdy dokument pisany w języku XHTML dobrze jest zawsze rozpoczynać od deklaracji XML. Podobnych zasad wymienić można tutaj rzecz jasna zdecydowanie więcej.

Tagi: , , , , ,

Język HTML ogólnie

16Tworzenie stron internetowych wiąże się w dzisiejszych czasach między innymi ze znajomością rozmaitych języków, które do tego właśnie celu są wykorzystywane. Takich języków wymienić można sporo, nie mniej jednak tym aktualnie najbardziej dominującym jest język o nazwie HTML. HTML to skrót od anglojęzycznego wyrażenia HyperText Markup Language, co na nasz rodzimy język można przetłumaczyć jako język znaczników hipertekstu. Do czego dokładnie służy język HTML? Mówiąc najogólniej, dzięki niemu możliwe jest opisanie struktury informacji, które zostały zawarte w dokumencie. Poszczególne fragmenty tego właśnie dokumentu zyskują wówczas odpowiednie znaczenie. Dzieje się to na przykład poprzez formowanie linków czy nagłówków. Dzięki językowi HTML istniej również możliwość w zakresie osadzenia w danym tekście różnych innych elementów, takich jak dla przykładu grafiki, formularze czy też animacje – z nich zawsze warto korzystać, albowiem w wyraźny sposób urozmaicają one stronę internetową, czyniąc ją o wiele bardziej atrakcyjną dla użytkowników (a o to przecież generalnie rzecz biorąc chodzi). Kolejną funkcją, którą posiada opisywany tutaj język jest to, że za jego sprawą mniej więcej wiadomo, jak pod kątem czysto wizualnym będzie się tworzona strona prezentować pod poszczególnymi przeglądarkami internetowymi. Oczywiście, zaznaczyć trzeba w tym miejscu koniecznie, że HTML umożliwia uzyskanie tejże wizualizacji do pewnego tylko stopnia. Nie to jednak, co już zostało powyżej opisane sprawiło, że język HTML stał się tak bardzo popularny i powszechnie wykorzystywany. Zadecydowały o tym fakcie dwie bardzo istotne sprawy. Pierwsza spośród nich to taka, że praca z tym właśnie językiem nie jest uzależniona od operacyjnego środowiska, w jakim dana strona jest tworzona i oglądana. Po drugie – żadnego znaczenia nie mają w tym momencie także i techniczne parametry komputera, na którym ktoś sobie taką stronę ogląda, a wiadomo przecież, że w tym zakresie mamy do czynienia z ogromnym zróżnicowaniem, bo jedni mają w tym zakresie lepsze komputery, inni natomiast niekoniecznie. Historia języka HTML sięga mniej więcej trzydziestu lat wstecz. Nie mniej jednak pierwsza specyfikacja nosząca taką właśnie nazwę została w publiczny sposób udostępniona z początkiem lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia. Zawierała ona wówczas znaczniki w liczbie dwudziestu dwóch. Do dnia dzisiejszego jest wykorzystywane trzynaście spośród tych elementów i one to właśnie stanowią elementarny szkielet języka HTML. Opisywany tutaj język powstał w oparciu o jeszcze inny język, a mianowicie SGML. Mówiąc o języku HTML, koniecznie trzeba wspomnieć o komponentach, z których się n składa. Tych podstawowych jest kilka. Wymienić w tym miejscu trzeba przede wszystkim deklarację rodzaju dokumentu, znaczniki wraz z ich atrybutami, odwołania, rodzaje danych oraz znakowe referencje. Każdy spośród tych komponentów można opisać w bardzo dokładny sposób. Język HTML, odkąd tylko pojawił się na rynku, zdobywał sobie w bardzo szybkim czasie uznanie oraz popularność. Początkowo istniał jednakże problem, jeżeli chodzi o czystość kodu – w tym zakresie nie istniały bowiem jakiekolwiek standardy. W chwili obecnej natomiast sytuacja ta wygląda zupełnie inaczej, albowiem takowe standardy są już wprowadzone, dzięki czemu można było opanować chaos panujący w tym obszarze. Wspominane tutaj standardy podzielić aktualnie można na dwie kategorie, przy czym należy pamiętać, że podział ten ma charakter zdecydowanie umowny.

Tagi: , , , , ,


 

O nas

Praca nad stworzeniem strony www nie jest też wcale tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Trzeba koniecznie pamiętać o tym, jak wielka konkurencja panuje dzisiaj na tym rynku. Przed przystąpieniem w ogóle do prac nad witryną trzeba sobie odpowiedzieć na kilka dosyć istotnych pytań, spośród których te najbardziej podstawowe brzmi w następujący sposób – czemu ma służyć stworzenie takiej a takiej strony. Każdy chyba bowiem doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że stron w sieci jest dzisiaj całe mnóstwo i wcale nie jest tak łatwo zaistnieć. Jeśli tworzy się stronę internetową, to robi się to w jakimś konkretnym celu – mówiąc najogólniej, to w praktyce wygląda to w taki sposób, że albo chce się na tym zarobić, albo przekazać interesujące treści. Nie da się dokładnie oszacować ilości stron znajdujących się w Internecie. Aktualnie liczy się nie tylko przygotowanie strony oraz dopilnowanie, że będzie bez problemu działała pod różnymi przeglądarkami. Nawet najlepiej zrobiona strona będzie w gruncie rzeczy nie za wiele warta, jeśli nie będzie w sieci widoczna. To także szalenie istotna kwestia, która na chwilę obecną przedstawia się w o wiele bardziej skomplikowany sposób aniżeli miało to miejsce chociażby pod koniec lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia. Wynika to właśnie z tego, że stron jest dziś w sieci miliony i wciąż pojawiają się nowe. Przy tak ogromnej konkurencji zaistnieć wcale nie jest łatwo, a pomocne w tym zakresie okazują się rozmaite techniki pozycjonowania. W zasadzie bez pozycjonowania żadna strona dzisiaj w Internecie nie istnieje, o czym w szczególności wiedzą te osoby, które w ten właśnie sposób prowadzą działalność o charakterze czysto zarobkowym. W zasadzie nie tak dawno temu, bo jeszcze parę lat temu zaledwie pozycjonowanie było o wiele łatwiejsze niż teraz, co także wynikało z nieporównywalnie mniejszej ilości stron dostępnych w Internecie.