HTML, CSS, PHP, MySQL

Edytory CSS

14Tworzenie stron www to przedsięwzięcie wymagające między innymi bardzo dobrej znajomości rozmaitych narzędzi. Z powstawaniem stron internetowych związanych jest w tym właśnie kontekście bardzo wiele rozmaitych pojęć, spośród których wymienić można dla przykładu edytory CSS. Jest to jedno z narzędzi przydatnych przy tworzeniu strony www. Edytor CSS jest programem komputerowym, dzięki któremu tworzenie kaskadowych arkuszy stylów CSS jest o wiele łatwiejsze. Jeżeli natomiast chodzi o style CSS, to nic innego jak czysty tekst, który jest interpretowany w odpowiedni sposób przez internetowe przeglądarki. Takie style można z powodzeniem tworzyć nawet i w bardzo prostych edytorach tekstu, takich jak dla przykładu Notatnik. Jeżeli edytory CSS zostaną naprawdę dobrze zaprojektowane, wówczas tworzenie wspominanych tutaj stylów jest czynnością o wiele mniej skomplikowaną i na dodatek przebiegającą szybciej. Koniecznie również przy tej okazji trzeba dodać, że w takiej sytuacji spada w znaczący sposób ryzyko popełnienia w tym zakresie jakiegoś błędu. Na dzień dzisiejszy osoby zajmujące się tworzeniem stron www mają do swojej dyspozycji dwie klasy, jeżeli chodzi o edytory CSS. Pierwszą taką klasą są narzędzia, które zostały w edytory HTML wbudowane. Przykładem tej właśnie klasy edytorów CSS może być bardzo dobrze znany, rodzimy program o nazwie Pajączek. Klasa numer dwa natomiast to już samodzielne programy. W chwili obecnej ogólna tendencja jest taka, ażeby tworzyć zewnętrzne arkusze stylów. Jest to technika bardzo wygodna, dlatego też webmasterzy stosują ja tak chętnie i na szeroką skalę. Całość polega mniej więcej na tym, że z dostępnej listy wybierane są selektory. Później natomiast zostają im przypisywane stosowne wartości oraz cechy (zawsze w parze). Kiedy natomiast cały zestaw zostanie już zdefiniowany, wówczas można zapisać arkusz i nadać mu rozszerzenie .css. W ten oto sposób arkusz ten może zostać wykorzystywany w charakterze zewnętrznego arkusza stylów. Edytorów CSS wyszczególnić można naprawdę całkiem sporo, nie mniej jednak wszystkie one posiadają pewien zestaw bardzo charakterystycznych cech, za pomocą których można je opisać. Takich cech także jest dość dużo. Można w tym miejscu w ramach przykładów wspomnieć między innymi o korzystaniu z gotowych już szablonów oraz zestawów kodów, odpowiednim podziale stylów z uwzględnieniem stosownych specyfikacji, możliwości podejrzenia przy redagowaniu pojedynczych sektorów, kontrolowaniu poprawności kodów z wykorzystaniem zewnętrznych narzędzi, podglądzie całego arkusza (zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym) i tak dalej. Lista ta jest zdecydowanie dłuższa. W praktyce edytory CSS nie muszą wcale posiadać tych wszystkich cech – niekiedy jest tak, że posiadają je częściowo. Pamiętać bowiem w tym miejscu trzeba o tym, że zakres obsługi sektorów, które są zdefiniowane w specyfikacji CSS nie jest tutaj taki sam. Dla przykładu nie wszystkie spośród edytorów posiadają funkcję w zakresie obsługiwania selektorów atrybutu – takich właśnie przykładów w tym miejscu podać można dużo więcej. Bardzo często – chociaż wcale nie jest to regułą – z edytorami CSS pracuje się w środowisku operacyjnym Windows. Takich właśnie edytorów jest do wyboru bardzo wiele. Z grona tych najbardziej popularnych wymienić można takie jak chociażby Stylesheet Maker, Style Maste, Balthisar Cascade czy też TopStyle Pro i TopStyle Life. Jeżeli ktoś pracuje na komputerach typu Macintosh, najczęściej korzysta z edytora o nazwie CSSEdit.

Tagi: , , , , ,

Animacja komputerowa

7Strona internetowa, aby przyciągała użytkowników, powinna wyróżniać się pewnymi cechami. Z całą pewnością powinna być atrakcyjna pod względem wizualnym, albowiem to właśnie pierwsze wizualne wrażenie ma ogromne znaczenie przy dalszym ocenianiu strony. Sposobów na uatrakcyjnienie strony pod tym właśnie kątem jest mnóstwo. bardzo chętnie są przy tej okazji wykorzystywane animacje komputerowe. Z używaniem ich należy jednakże uważać, ponieważ brak umiaru w tym zakresie spowodować może co najwyżej efekt dokładnie odwrotny do zamierzonego. Pod pojęciem animacji komputerowej natomiast należy rozumieć ruchome obrazy, do stworzenia których został wykorzystany właśnie komputer. Aktualnie coraz częściej stawia się na animacje trójwymiarowe, chociaż na całkiem niezłej pozycji znajdują się animacje 2D – czyli dwuwymiarowe, które są płaskie. Technika tworzenia animacji komputerowych jest na dobra sprawę taka sama, jak się to ma w przypadku animacji kinowych chociażby. Proces ich tworzenia składa się zawsze z kilku etapów. Jednym spośród nich – a mówiąc precyzyjniej, tym ostatnim – jest renderowanie określane również mianem renderingu bądź obrazowania. Metod renderowania jest wiele – dla przykładu, jeżeli chodzi o grafikę trójwymiarową, to tą najczęściej wykorzystaną przy tej okazji metodą jest ray tracing, co w dosłownym tłumaczeniu na język polski oznacza tyle, co śledzenie promieni. Aby mózg oraz wzrok człowieka odebrały takie bodźce w tym zakresie, jakie odebrać powinny, szalenie istotną kwestią jest to, z jaką częstotliwością pojawiają się następujące po sobie kolejne klatki animacji. Standardem w tym obszarze jest najmniej dwanaście takich pojawień się w przeciągu jednej sekundy. Częstotliwość ta posiadać musi odpowiednią wartość, ponieważ jeżeli jest ona zbyt za wysoka, to ostateczne wrażenia także nie są takie, jak być powinny. W praktyce animacja komputerowa nie jest niczym innym, jak stosownym połączeniem uprzednio zaprogramowanego ruchu oraz grafiki wektorowej. Aby zabrać się za tworzenie animacji komputerowych, potrzebny jest w pierwszym szeregu komputer o odpowiednich parametrach technicznych. Nie sposób sobie również przy tej okazji poradzić bez stosownych programów. W tym zakresie jest w czym wybierać, chociaż naturalnie najlepiej jest korzystać z bardzo funkcjonalnych aplikacji, albowiem takowe dają zdecydowanie większe możliwości. Spośród bardziej znanych programów wykorzystywanych do tworzenia animacji komputerowych wymienić można takie nazwy jak miedzy innymi Adobe Flash, TrueSpace, Blender, 3D Studio Max, Autodesk Softimage, Ray Dream Studio, LightWave i mnóstwo innych. W przypadku programów używanych do animacji typowo filmowych ogromna funkcjonalność jest niezbędna, ponieważ stworzyć trzeba taki obraz, który będzie prezentował się niesamowicie realistycznie, co wiąże się z tym, że musi być on niezwykle szczegółowy. Na chwilę obecną zdecydowanie największym wyzwaniem, które stoi przed twórcami animacji komputerowej jest takie zaprezentowanie postaci człowieka, aby ostateczne wrażenie było nie tylko realistyczne, ale wręcz fotorealistyczne. Jest to naprawdę spore wyzwanie – pomimo tego, że narzędzia do tego celu potrzebne są aktualnie dostępne w coraz to szerszym zakresie. Wszystko to jest jednak bardzo trudne, tym bardziej przecież, że na wspominany powyżej fotorealizm składa się mnóstwo elementów, nie tylko sam wygląd, ale także mimika, sposób poruszania się, kolorystyka oraz mnóstwo innych – wydawałoby się – szczegółów.

Tagi: , , , , ,

Arkusze CSS

12Tworzenie stron www wymaga w dzisiejszych czasach naprawdę sporych umiejętności w zakresie korzystania z rozmaitych narzędzi służących do takiej właśnie pracy. Oczywiście, trzeba w pierwszej kolejności te narzędzia znać – a obecnie naprawdę jest w czym wybierać. Dobrze jest zatem, jeżeli webmaster potrafi się w tym zakresie wykazać sporą wszechstronnością. Wspominane tutaj narzędzia podzielić można na bardzo wiele kategorii. Znajdują się wśród nich miedzy innymi języki, dzięki którym opisywać mnożna formę wyświetlania strony internetowej. mowa w tym momencie dokładnie o kaskadowych arkuszach stylów, które o wiele lepiej znane są pod skrótem CSS. Skrót CSS pochodzi od anglojęzycznego wyrażenia Cascading Style Sheets. Język ten opracowany został przed czternastoma laty przez organizację o nazwie World Wide Web Consortium. W praktyce arkusz stylów CSS nie jest niczym innym, jak listą reguł – czyli, mówiąc innymi słowy, dyrektyw. One to właśnie ustalają, w jaki dokładnie sposób dana przeglądarka internetowa ma wyświetlać zawartość poszczególnych elementów. Dzięki temu możliwe jest dokonanie opisów w zakresie wszystkich pojęć, które ponoszą odpowiedzialność za to, w jaki sposób są prezentowane na stronie internetowej poszczególne jej elementy takie jak dla przykładu czcionki, odstępy pomiędzy wierszami, marginesy i tym podobne. Z arkuszy stylów CSS warto jest korzystać z tego chociażby względu, że wówczas o wiele łatwiej przebiega pozycjonowanie takiej strony, co też jest szalenie istotną kwestią – w dzisiejszych czasach bez pozycjonowania właśnie strona internetowa w sieci nie zaistnieje. CSS powstał przede wszystkim dlatego, ażeby odseparować formę prezentacji danego dokumentu od jego struktury. Dzięki takiej właśnie separacji można mówić o zdecydowanie większej dostępności witryny. Dokument staje się tym samym również mniej zawiły i skomplikowany. Poza tym jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w zakresie struktury tego dokumentu, to jest to też znacznie łatwiejsze. CSS sprawia również, że renderowanie strony przebiega sprawniej – dzięki temu o wiele łatwiej jest ją dostosować do obsługiwanego medium, którym może być między innymi laptop czy czytnik ekranowy. Zazwyczaj arkusze CSS są wspólne dla jednocześnie paru dokumentów, co w praktyce przekłada się na to, że zmieniać można wygląd strony bez konieczności ingerowania w jej kod, co jest bardzo dużym ułatwieniem. Początkowo struktury dokumentów były opisywane tylko i wyłącznie za pomocą języka HTML. Nie mniej jednak w pewnym momencie zaczęło się to okazywać niewystarczające, ponieważ do języka HTML zaczęto dodawać coraz to nowe, niestandardowe znaczniki, za pomocą których można było dla przykładu dodawać grafikę, kontrolować kolorystykę i tym podobne. Sytuacja osiągnęła w końcu taki stan, że we znaczniki działały tylko pod wybranymi przeglądarkami, a pod innymi nie, co w logiczny sposób przekładało się na to, jak wyświetlana jest dana strona – i trudno było mówić w tym kontekście o jakiejkolwiek dobrej jakości. Tymczasem opracowanie kaskadowych arkuszy stylów pozwoliło zmienić tę sytuację o sto osiemdziesiąt stopni i okazało się w zakresie tworzenia stron www prawdziwym przełomem. Dzisiaj korzystanie z tych właśnie arkuszy CSS stało się już standardem, narzędzie te jest chętnie wykorzystywane przez webmasterów, albowiem posiada naprawdę mnóstwo zalet i wiele rzeczy ułatwia. Pomiędzy stylami pochodzącymi z rozmaitych źródeł wcale nie muszą więc zachodzić jakiekolwiek konflikty.

Tagi: , , , , ,

17Tworzenie stron www nie jest w dzisiejszych czasach zajęciem tak prostym, jak było to jeszcze jakieś kilka lat temu czy kilkanaście. Owszem, jak to się mówi, są strony i strony. Niektórym w zupełności wystarcza coś bardzo prostego i zupełnie nieskomplikowanego – więc i zrobienie takiej właśnie strony niczym trudnym nie jest i bez najmniejszych nawet problemów poradzi z tym sobie nawet i początkujący webmaster. Rzeczy już jednak lepsze i bardziej funkcjonalne wymagają poświęcenia im znacznie większej ilości uwagi. Obecnie webmasterzy mają naprawdę spore pole do popisu – i to pod wieloma względami. Jednym z takich aspektów są narzędzia, z których mogą korzystać – wybór w tym zakresie jest aktualnie bardzo szeroki. Żadną tajemnicą przy tej okazji nie jest, że osoby zajmujące się tworzeniem stron internetowych korzystają z gotowych już szablonów. Takie rzeczy są zresztą po to, aby robić z nich konkretny użytek. Nie mniej jednak przy korzystaniu z szablonów warto jest o kilku istotnych sprawach pamiętać. Z tym tez, podobnie zresztą jak i z każdą inna rzeczą, związane są pewne problemy, z którymi trzeba umieć sobie poradzić. Znalezienie odpowiednich szablonów nie jest w dobie wszechobecnego Internetu jakimkolwiek problemem. Nie mniej jednak znalezienie szablonu oraz ściągniecie go na dysk twardy komputera to jeszcze nie wszystko. Trzeba go sobie oczywiście jeszcze rozpakować – i przy tej okazji widoczne będą rozmaite pliki. Jaka dokładnie będzie ich liczba – tego nie da się w równoznaczny sposób określić. Wszystko bowiem zależy od tego, jaki konkretnie jest to szablon – równie zatem dobrze mogą to być dwa pliki, co i kilkadziesiąt. Pamiętać należy o tym, aby żadnego spośród tych plików nie usuwać – wszystkie są potrzebne do tego, aby szablon działał w prawidłowy sposób. Nie wolno zmieniać także ich lokalizacji – wszystkie znajdować się muszą koniecznie w tym samym katalogu. Jeżeli tutaj namiesza się cokolwiek, pojawią się kłopoty w zakresie wyświetlania graficznych elementów. Jak wyglądać powinna praca z szablonami? Zacząć należy przede wszystkim od tego, aby zastanowić się dokładnie nad tym, jak strukturę strona internetowa powinna posiadać. Ważna jest przy tej okazji ilość podstroi, a także ich nazewnictwo. W dalszej kolejności menu strony internetowej powinno zostać dopasowane do jej struktury. Tutaj skorzystać można z pomocy edytora HTML. Nie wolno zapomnieć także i o tym, aby w menu zmienić w odpowiedni sposób odnośniki. Chodzi w tym miejscu dokładnie o zmiany w zakresie opisu tychże odnośników oraz nazw tych plików, które mają zostać otworzone. Przy korzystaniu z szablonów oraz podczas wypełniania przy tej okazji strony internetowej pożądaną treścią najwygodniej jest używać zdefiniowanych styli. Aby dokładnie orientować się odnośnie nazw poszczególnych elementów, nie zaszkodzi zapoznanie się ze źródłem oryginalnego szablonu. Takich styli przeważnie występuje kilka. W ten także sposób ustawić sobie można wedle własnych potrzeb niektóre elementy szablonu, takie jak dla przykładu kolorystykę. Wszystkich zmian należy jednakże dokonywać w odpowiednich plikach. Przy tej okazji nie wolno zapominać o tym, aby dobrze kodować szablony – chodzi w tym momencie o zachowanie odpowiedniej przejrzystości. Dzięki temu nie powinno być specjalnych problemów z dostosowaniem takiego szablonu do konkretnych potrzeb, co też jest szalenie istotną kwestią. Faktem też jest – i o tym warto tu wspomnieć – że wszystkie opisane powyżej czynności wymagają ze strony webmastera pewnych już umiejętności.

Tagi: , , , , ,


 

O nas

Praca nad stworzeniem strony www nie jest też wcale tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Trzeba koniecznie pamiętać o tym, jak wielka konkurencja panuje dzisiaj na tym rynku. Przed przystąpieniem w ogóle do prac nad witryną trzeba sobie odpowiedzieć na kilka dosyć istotnych pytań, spośród których te najbardziej podstawowe brzmi w następujący sposób – czemu ma służyć stworzenie takiej a takiej strony. Każdy chyba bowiem doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że stron w sieci jest dzisiaj całe mnóstwo i wcale nie jest tak łatwo zaistnieć. Jeśli tworzy się stronę internetową, to robi się to w jakimś konkretnym celu – mówiąc najogólniej, to w praktyce wygląda to w taki sposób, że albo chce się na tym zarobić, albo przekazać interesujące treści. Nie da się dokładnie oszacować ilości stron znajdujących się w Internecie. Aktualnie liczy się nie tylko przygotowanie strony oraz dopilnowanie, że będzie bez problemu działała pod różnymi przeglądarkami. Nawet najlepiej zrobiona strona będzie w gruncie rzeczy nie za wiele warta, jeśli nie będzie w sieci widoczna. To także szalenie istotna kwestia, która na chwilę obecną przedstawia się w o wiele bardziej skomplikowany sposób aniżeli miało to miejsce chociażby pod koniec lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia. Wynika to właśnie z tego, że stron jest dziś w sieci miliony i wciąż pojawiają się nowe. Przy tak ogromnej konkurencji zaistnieć wcale nie jest łatwo, a pomocne w tym zakresie okazują się rozmaite techniki pozycjonowania. W zasadzie bez pozycjonowania żadna strona dzisiaj w Internecie nie istnieje, o czym w szczególności wiedzą te osoby, które w ten właśnie sposób prowadzą działalność o charakterze czysto zarobkowym. W zasadzie nie tak dawno temu, bo jeszcze parę lat temu zaledwie pozycjonowanie było o wiele łatwiejsze niż teraz, co także wynikało z nieporównywalnie mniejszej ilości stron dostępnych w Internecie.